Pronation

Pronation

Det är viktigt att notera att pronation inte är fel eller dåligt, faktum är att våra fötter behöver pronera och supinera för att uppnå rätt gångart. Pronation (rullande inåt) absorberar stötar och supination (rullande utåt) driver våra fötter framåt. Pronation är kroppens naturliga stötdämpande mekanism. Problemet är överpronation d.v.s. att pronationsrörelsen går för djupt och varar för länge, man kan likna det med en hoppande stylta med fjädring. Om vi fastnat i pronation innebär det att vi hoppar på en stylta där fjädringen har gått i botten, istället för att kunna utnyttja motkraften som kommer ur fjädringen måste vi använda våra muskler aktivt och koncentriskt. Förvarje steg hindrar överpronationen ditt naturliga gångmönster, vilket orsakar en obalans i kroppen och därmed ger överdrivet slitage i leder, muskler och ligament.

Vad orsakar Överpronation?

Generellt kan nedsjunkna valv vara ett tillstånd som ärvs från en eller båda föräldrarna. Dessutom kan ålder, övervikt och graviditet orsaka att våra valv kan kollapsa. Att vara på ettarbete som kräver många timmars stående och/eller promenader (t.ex. undervisning, butiker, hotell, sjukvård, inom byggbranschen etc.) bidrar till detta tillstånd, speciellt när man står på hårda ytor som betonggolv. Sist men inte minst kan gamla snedslitna skor orsaka att våra fötter rullar in mer än de borde.

Följande Besvär Kan Förekomma

Följande besvär kan bero på överpronation,
se dem olika symtomen:

Hitta en sko som passar dig