DU KOMMER ATT GÅ LÅNGT

Hur många steg tar du per dag? Och hur tar du dem? Om du är som 70 % av jordens befolkning så har du en tendens att vinkla foten inåt när du går.

Vanligt med pronation

Att pronera, som det kallas, är alltså vanligare än att inte göra det. Pronation behöver inte innebära några som helst problem. Men för somliga leder det till att en obalans sprider sig uppåt i kroppen – från fötterna och benen till höften, ryggen och upp i nacke och axlar.

Gå bättre och må bättre

För dig som ofta är på benen kan din gångstil påverka livet mer än du kanske tror. Om du har ett yrke som kräver att du står eller går mycket och du dessutom överpronerar – då har du allt att vinna på att få hjälp att gå bättre, så att du mår bättre.
Det är här Scholl Biomechanics® kommer in. Med våra skor och sulor blir en patenterad och dokumenterat effektiv teknik tillgänglig för fler.

Hitta dina skor och prova själv

Kanske kan du gå längre än vad du vågat drömma om.