Vad är pronation?

En fot består av 26 ben, 38 muskler, 57 leder och 108 ledband. När du går eller springer har kroppen en inbyggd mekanism som dämpar stötarna mot marken. Varje steg sätter igång en roterande rörelse – pronering – i foten som styrs av styrkan och flexibiliteten i leder och anklar. Är fotrörelsen ojämn kan ibland problem med pronation uppstå.

Då alla kroppar är unika har alla människor ett personligt pronationsmönster. Vinkeln mellan skenbenet och foten kan hos en del vara mer inåtgående (pronerande) eller mer utåtgående (supinerande) beroende på hur foten sätts ner i marken. När du börjar springa ändras vinkeln.

Vid pronering roterar foten inåt

Vid pronerande steg sätts utsidan av hälen ner först och insidan av framfoten ner sist. Det sker i en diagonal riktning från hälen mot stortån. Det gör att foten får en inåtlutning.

Pronering är helt naturligt och de allra flesta människor pronerar i olika grad. Låga fotvalv, övervikt och stigande ålder kan bidra till överpronation. Går eller står du mycket på hårda ytor kan det leda till obalans och smärta i höft och rygg.

Vid supinering roterar foten utåt

Vid supinerande steg sätts utsidan av hälen ner först och utsidan av framfoten ner sist. Det sker längsmed foten i en linjär riktning från hälen mot lilltån. Det gör att foten får en utåtlutning.

Supinering är helt naturligt och många människor supinerar i olika grad. Höga fotvalv är en vanlig orsak. Då det belastar de främre delarna av hälen och trampdynorna kan det bidra till översupination. När vissa leder och muskler i fötterna används mer blir de trötta och slitna. Det kan leda till smärta i mellanfoten.

När bör problem med pronation rättas till?

Både att pronera och supinera är ofarligt och oftast inget som behöver rättas till. Att ha låga eller höga fotvalv är medfött och går inte att bota. Obalans eller smärta kan motverkas med iläggsulor eller hålfotsinlägg. Att inte gå eller springa i gamla slitna skor är viktigt för att slippa problem med fötterna!

Hitta en sko som passar dig