Pronasjon

Pronation

Det er viktig å merke seg at pronasjon verken er feil eller dårlig, for føttene våre må faktisk pronere og supinere for å få riktig ganglag. Pronasjon (rullende innover) absorberer støt, og supinasjon (rullende utover) driver føttene fremover. Pronasjon er kroppens naturlige støtdempende mekanisme. Problemet er overpronasjon, dvs. at pronasjonsbevegelsen går for dypt og varer for lenge. Det kan sammenliknes med en hoppende stylte med fjæring. Hvis vi overpronerer, så betyr det at vi hopper på en stylte der fjæringen er gått til bunns. I stedet for å kunne utnytte motkraften som kommer fra fjæringen, må vi bruke musklene våre aktivt og konsentrisk. For hvert steg hindrer overpronasjonen ditt naturlige gangmønster, og dette forårsaker en ubalanse i kroppen og gir dermed overdreven slitasje i ledd, muskler og ligamenter.

Hva skyldes overpronasjon?

Ofte kan nedsunkne fotbuer være en tilstand som arves fra den ene eller begge foreldrene. Dessuten kan alder, overvekt og graviditet føre til at fotbuene kollapser. Det å ha en jobb der man blir stående og/eller går i timevis (f.eks. undervisning, butikk, hotell, helsevesen, byggebransjen osv.), bidrar også til denne tilstanden, og særlig når man står på hardt underlag, som betonggulv. Og sist, men ikke minst – gamle, skjevt slitte sko kan føre til at føttene ruller mer innover enn de burde.

Følgende plager kan oppstå

Følgende plager kan skyldes overpronasjon,
og du finner de ulike symptomene:

Her